Sekitar 3rd Leg of Kejohanan Taekwondo (WT) Sirkit Koryo Junior & Senior Antara Negeri ke-9, 2018